Actualitat RSS

L’ocupació de locals comercials es situa per sobre del 80% als eixos comercials més turístics

30 juny, 2017

Eixos Barcelona Oberta / Barcelona Oberta

Aquest mes de juny es va presentar a la Casa Llotja de Mar, l’estudi ‘Diagnosi de l’ecosistema d’eixos comercials associats a Barcelona Oberta’, realitzat per Eixos Economy Observatory. Aquestes són les principals conclusions que s’han extret de l’estudi:

Els eixos de Barcelona Oberta tenen uns nivells d’ocupació molt positius, destacant especialment el Born Comerç, GaiEixample, Barnacentre, Passeig de Gràcia, Pelai i rodalies, la Rambla, Rambla Catalunya i Via Laietana, tots ells amb una ocupació dels locals per sobre del 90%.

– L’estudi ha analitzat l’Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IAT), que té en compte els locals ocupats respecte el total de locals que admeten ús comercial. Segons aquesta dada, tots els eixos de Barcelona Oberta tenen uns nivells d’ocupació (IATC) molt positius i estable a nivell general. Tot i així, el Poble Sec i Paral·lel ha augmentat el número de locals tancats en gairebé un 3%, passant de 184 locals buits el 2015 a 217 locals buits el 2016. I la Barceloneta, per la seva banda, ha augmentat la seva ocupació de locals en gairebé un 2% (passant de 112 locals buits el 2015 a 105 el 2016) i el GaiEixample ha augmentat la seva ocupació un 0’8%. D’aquesta anàlisi es desprèn que la suma dels eixos comercials de Barcelona Oberta generen un total de 45.960 llocs de treball a la ciutat.

Quant a l’Índex d’Atracció Comercial o percentatge de comerços no quotidians (equipaments per a la persona, equipaments per a la llar, cultura i lleure) respecte el total de locals ocupats, l’estudi ha destacat que el nivell d’atractivitat comercial dels eixos adherits a Barcelona Oberta és molt elevat, amb una mitjana superior al 30% de comerços dedicats a la compra comparada. Tot i així, existeixen diferències notables entre els eixos que integren l’associació.

Per una banda hi ha grans pols comercials com el Born Comerç, Barnacentre, Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, amb resultats superiors al 40%. En segon lloc, eixos com GaiEixample, Pelai i rodalies, la Rambla o Gaudí Comerç, amb valors entre el 20 i el 30%. Finalment, la Barceloneta, Via Laietana i el Poble Sec i Paral·lel, mostren resultats inferiors al 20% de comerços dedicats a la compra comparada.

L’evolució de l’índex d’atractivitat és relativament estable. Eixos com Gaudí Comerç, la Barceloneta o GaiEixample han variat lleugerament la seva activitat cap a la restauració. En canvi, la Rambla Catalunya i el Passeig de Gràcia han augmentat la seva proporció d’oferta de béns comparats (roba i complements, parament per a la llar, etc.)

– L’estudi també ha fet referència a la composició i evolució de l’activitat comercial als diferents eixos de Barcelona Oberta, oferint una radiografia dels moviments del comerç a Barcelona.

Així doncs, atenent a la composició per sectors comercials dels eixos adherits a Barcelona Oberta, la categoria amb més presència és l’hostaleria (28’51%), seguida pels serveis comercials (20’52%) i l’equipament a la persona (22’12%).

En la majoria dels eixos de Barcelona Oberta, l’estudi mostra un augment considerable de nous negocis vinculats als serveis comercials de persones de caire lúdic i d’oci, i també un augment de serveis d’hostaleria, excepte en la zona del Born, on creix més l’activitat destinada a béns quotidians i cultura. I una altra excepció seria Passeig de Gràcia, on predomina el comerç dedicat a l’equipament de la persona.

Els resultats de l’estudi situen els eixos de Barcelona Oberta entre les zones comercials amb millor salut, no només de Barcelona, sinó també de les principals ciutats espanyoles i portugueses.

 

Aquest estudi d’emmarca dins del Pla de Desenvolupament del Comerç Minorista, finançat per la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Serveis de Barcelona és moda

Botiga a Internet

Una solució per crear i gestionar de forma àgil i flexible la teva botiga online.

[llegir més...]

Suport a l’emprenedoria

Ets una persona emprenedora? Estàs pensant en crear la teva empresa?

[llegir més...]

Client Misteriós

Avalua el nivell d'atenció, tracte i presència que ofereix el personal de venda del teu comerç o servei als clients.   Utilitzat per empreses i companyies capdavanteres

[llegir més...]