Avís legal

DADES DE LA CAMBRA 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Av. Diagonal, 452-454 08006-Barcelona

Telèfon: 902 448 448

E-mail: cambra@cambrabcn.org

CIF: Q0873001B

© Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Barcelona 2011. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA CAMBRA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (en endavant “la Cambra”) és una corporació de dret públic que es regeix per la LLei 4/2014, de 1 de abril, Bàsica de les Cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002, del 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Cataluña i del Consell General de les cambres.

ACEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (en endavant denominat “Avís legal”) té per objecte regular l’ús de la web que la Cambra (Barcelona és moda) posa a disposició del públic a la URL http://www.barcelonaesmoda.com

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com qualsevol altre disposició legal que fos aplicable.

La acceptació del present document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.

b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que es disposen.

Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugues aparèixer al lloc web, sense que existeixi ninguna obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les mencionades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web.

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera pugui fer malbé, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la web a altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es troben a la web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el  consum massiu de recursos informàtics a través dels quals la Cambra (Barcelona es moda) presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de la Cambra (Barcelona és moda) o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els que la Cambra (Barcelona és moda) ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web de la Cambra (Barcelona és moda), diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a la direcció URL http://www.barcelonaesmoda.com, o la que la substitueixi en el futur; tampoc es permet presentar les pàgines web de la Cambra (Barcelona és moda) o la informació que contenen sota  marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altre persona, empresa o entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials i altres signes distintius, són propietat de la Cambra (Barcelona és moda) o de tercers que l’han autoritzat per al seu ús.

El lloc web, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics son propietat de la Cambra (Barcelona és moda) o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual y/o industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats aquests continguts, la seva  reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de la Cambra (Barcelona és moda). Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la Cambra (Barcelona és moda), serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics, aliens a la Cambra (Barcelona és moda) i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se, al respecte. En tot cas, la Cambra (Barcelona és moda) compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels autors, per a la seva publicació.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar ningún dels seus continguts, sense haver sigut prèviament autoritzat, de forma expressa i per escrit, per la Cambra (Barcelona és moda). A més a més, es compromet a no fer ninguna altre activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de la Cambra (Barcelona és moda), col·laboradors, patrocinadors o tercers.

La Cambra (Barcelona és moda)  podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-lo del portal, en cas de que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, els drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de ningun tipus.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic lopd@cambrabcn.org.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

La Cambra (Barcelona és moda):

a) Declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i el ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que, en cada moment, consideri oportunes, per complir amb l’establert, a la legislació vigent.

c) No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que es faci del lloc web o dels continguts que s’ofereixen.

d) Es reserva el dret d’impedir, a l’usuari, l’accés y ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment d’aquest Avís legal i en casos d’actes contraris a la llei, la moral, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

e) Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.

f) En ningun cas, la Cambra (Barcelona és moda), serà responsable per els danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués sofrir l’usuari.

g) Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Donat que la Cambra (Barcelona es moda) no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers, en el seu lloc web, aquesta no assumeix ningun tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

h) Aquest lloc web ha sigut revisat i provat per a que funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat de que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei, per portar a terme tasques de manteniment, o que esdevinguin fets fora del seu control, com poden ser les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Presentació

Barcelona és moda
Cambra de Comerç de Barcelona

Què és Barcelona és moda?

Un portal web creat al 2005 per la Cambra de Comerç de Barcelona com a punt de trobada per a les empreses i els professionals del sector de la moda.

Objectius

- Contribuir al posicionament de Barcelona com a referent de moda tant a nivell nacional com internacional.

- Afavorir la promoció de l’activitat econòmica i empresarial de Barcelona.

- Dinamitzar els sectors relacionats amb la moda i promoure el consum de moda de Barcelona.

- Col·laborar en les iniciatives de moda que tenen lloc a la ciutat per contribuir a la creació d’una identitat pròpia.

- Oferir una plataforma per poder trobar les empreses, els productes i els serveis de moda de Barcelona.

Què s’hi pot trobar?
ACTUALITAT DEL SECTOR
Notícies i entrevistes a través de les quals s’aporta informació d’interès per als professionals i empreses del sector de la moda, així com per als consumidors; tot facilitant un debat constant dels temes d’actualitat pel sector.

DIRECTORI D’EMPRESES
Davant l’amplitud d’àmbits implicats en el món de la moda, així com de les activitats que n’integren la cadena de valor, la base de dades del portal facilita la interrelació entre fabricants, dissenyadors i empreses proveïdores de serveis.

PREMI “BARCELONA ÉS MODA”
En aquesta secció es poden consultar les bases del premi, així com un històric amb els premiats a les cinc edicions anteriors. El premi reconeix les empreses, els professionals i els projectes que han contribuït a difondre i identificar Barcelona com a punt de referència en el sector de la moda.

SERVEIS BARCELONA ÉS MODA
Per tal de contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses del sector de la moda i del retail, en aquesta secció es recullen totes les accions i serveis que ofereix la Cambra a les empreses i als professionals del sector.

Vols formar part del Directori d’Empreses de Barcelona és moda?

Un espai on facilitem el networking entre fabricants, dissenyadors i empreses proveïdores de serveis de moda.

Per inscriure’t i figurar-hi, posa’t en contacte amb Barcelona és moda a través d’aquest formulari o escriu-nos a barcelonaesmoda@cambrabcn.org.

Aquest servei es gestiona des de la Cambra de Comerç de Barcelona i s’ofereix de forma gratuïta a les empreses.