POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, la Cambra (Barcelona és moda) informa sobre el tractament de dades personals que porta a terme, al lloc web http://www.barcelonaesmoda.com.

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

• Permetre la prestació dels diferents serveis oferts a través del web.

• Permetre gestionar l’alta de la seva empresa o negoci, en el Directori d’empreses, per a possibilitar la visualització de la seva empresa i activitats, a través del directori online de la web i generar un espai de networking entre fabricants, dissenyadors i empreses de diferents sectors, totes elles, proveïdores de serveis de moda.

• Respondre a dubtes o preguntes plantejades a partir dels espais disposats a tal efecte, a la web, o a través d’altres canals de comunicació.

• Possibilitar la inscripció, respecte al enviament de la newsletter de Barcelona es moda.

Quina es legitimació per al tractament de les seves dades?

• Per a permetre la prestació dels diferents serveis oferts a través de web o realitzar gestions de caràcter precontractual. En base a la execució d’un contracte.

• Per permetre la gestió d’alta de la seva empresa o negoci, en el Directori d’empreses i d’aquesta manera, possibilitar la visualització de la seva empresa i activitats a través del directori online de la web i generar un espai de networking entre fabricants, dissenyadors i empreses de diferents sectors, proveïdores de serveis de moda. La execució d’un contracte, en el sentit d’incloure les dades de l’empresa en el servei de Directori d’empreses.

• Respondre a dubtes o preguntes plantejades a partir dels espais disposats a tal efecte a la web, o a través d’altres canals de comunicació. Un interès legítim de la Cambra (Barcelona és moda).

• Possibilitar la inscripció respecte al enviament de la newsletter de Barcelona és moda. El consentiment atorgat en el moment de sol·licitar la tramessa de les newsletters.

Durant quant temps conservarem la seva informació?

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps que resultin necessaries per cada una de les finalitats a les que es destina la informació.

Respecte a la tramesa de newsletters, indefinidament, fins que ens manifesti el contrari utilitzant el mecanisme posat a la seva disposició en cada una de les comunicacions trameses.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les úniques comunicacions que, al marge de les legalment establertes, es poden dur a terme, seran les imprescindibles per a la prestació dels serveis demandats.

En tot cas, la inscripció al Directori Barcelona és Moda implica la publicitat de les dades facilitades, a través del directori públic disponible a la web, i podria ser facilitada a tercers que realitzessin una sol·licitud d’informació, a propòsit d’empreses o activitats d’un sector d’activitat determinat.

Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades tercers, encarregats del tractament.

Quines dades tractarà la Cambra (Barcelona és moda)?

En tot cas, les dades identificatives i de contacte que ens faciliti vostè o la seva empresa, als diferents espais disposats, a tal efecte en el lloc web. Així com aquella informació que es pugui generar, a partir de la prestació dels nostres serveis.

D’on obtenim les seves dades?

Les seves dades han sigut facilitades per vostè, o la empresa a la qual representa o on treballa, a través del lloc web.

La resta d’informació que podem tractar serà la relacionada amb les interaccions amb vostè o la seva empresa, a partir de la prestació dels nostres diferents serveis o en l’àmbit de la nostra comunicació.

Quins són els seus drets quan tractem la seva informació? 

En tant i quant la Cambra (Barcelona és moda) tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant, o no, les dades que l’interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està portant a terme.

Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir, o bé que es completin aquells que fossin incomplets.

Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra (Barcelona és moda) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i per a transmetre a un altre responsable del tractament.

Els mencionats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona o mitjançant la direcció d’e-mail: lopd@cambrabcn.org

Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

La negativa a facilitar les dades identificatives i de contacte, així com qualsevol altre que fos imprescindible: per a la resposta a les seves sol·licituds, la inscripció en el Directori d’Empreses, la prestació dels serveis, o que fossin requerits per una normativa, podria suposar la impossibilitat d’accedir als serveis o respondre a les seves sol·licituds. El fet de no facilitar dades no senyalats com obligatoris, no impedirà l’establiment de ninguna relació contractual.

Tutela de les autoritats de control

En cas de que es cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela del òrgan de tutela corresponent a la Cambra (Barcelona és moda), la Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona.

Mesures de seguretat

La Cambra (Barcelona és moda) ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat de les dades personals facilitades.

Presentació

Barcelona és moda
Cambra de Comerç de Barcelona

Què és Barcelona és moda?

Un portal web creat al 2005 per la Cambra de Comerç de Barcelona com a punt de trobada per a les empreses i els professionals del sector de la moda.

Objectius

- Contribuir al posicionament de Barcelona com a referent de moda tant a nivell nacional com internacional.

- Afavorir la promoció de l’activitat econòmica i empresarial de Barcelona.

- Dinamitzar els sectors relacionats amb la moda i promoure el consum de moda de Barcelona.

- Col·laborar en les iniciatives de moda que tenen lloc a la ciutat per contribuir a la creació d’una identitat pròpia.

- Oferir una plataforma per poder trobar les empreses, els productes i els serveis de moda de Barcelona.

Què s’hi pot trobar?
ACTUALITAT DEL SECTOR
Notícies i entrevistes a través de les quals s’aporta informació d’interès per als professionals i empreses del sector de la moda, així com per als consumidors; tot facilitant un debat constant dels temes d’actualitat pel sector.

DIRECTORI D’EMPRESES
Davant l’amplitud d’àmbits implicats en el món de la moda, així com de les activitats que n’integren la cadena de valor, la base de dades del portal facilita la interrelació entre fabricants, dissenyadors i empreses proveïdores de serveis.

PREMI “BARCELONA ÉS MODA”
En aquesta secció es poden consultar les bases del premi, així com un històric amb els premiats a les cinc edicions anteriors. El premi reconeix les empreses, els professionals i els projectes que han contribuït a difondre i identificar Barcelona com a punt de referència en el sector de la moda.

SERVEIS BARCELONA ÉS MODA
Per tal de contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses del sector de la moda i del retail, en aquesta secció es recullen totes les accions i serveis que ofereix la Cambra a les empreses i als professionals del sector.

Vols formar part del Directori d’Empreses de Barcelona és moda?

Un espai on facilitem el networking entre fabricants, dissenyadors i empreses proveïdores de serveis de moda.

Per inscriure’t i figurar-hi, posa’t en contacte amb Barcelona és moda a través d’aquest formulari o escriu-nos a barcelonaesmoda@cambrabcn.org.

Aquest servei es gestiona des de la Cambra de Comerç de Barcelona i s’ofereix de forma gratuïta a les empreses.